Kategori Osmanlıca Kelimeler

Osmanlıca Kelimeler

Cariye Ne Demek?

Bir kadın köle çeşidi olancariye nedir? Cariye, karavaş veya halayık savaşlarda esir alınmış veya İslam dışı ülkelerden köle tüccarları tarafından kaçırılışmış kadın kölelere verilen addır. Cariyelik...

Osmanlıca Kelimeler

Lehçe Ne Demek?

Lehçe, bir dilin tarihi, yapısı, politik sebeplerden dolayı ses, yapı ve söz dizimiyle ayrılan bir koludur. Kültürel ve bulunulan bölgedeki etkileşimler bu farklılıktaki en büyük etkendir. Lehçe...

Asker Osmanlıca Kelimeler

Kuvayi Milliye Ne Demek?

Kuvayi Milliye ne demek? Doğru yazımı Kuva-yi Milliye şeklindedir. Osmanlıca kökenli bu söz topluluğu ulusal güç, milli güç anlamlarına karşılık gelmektedir. Mondros mütarekesi ile başlayan ve...

Argo Osmanlıca Kelimeler Sıfatlar

Pust Ne Demek? Pust Nedir?

Pust ne demek? Pust nedir? Norveççe nefes demektir. Pust isminde bir Norveç rock müzik grubuda vardır. Osmanlı’da Yeniçerilerin başlarına taktıkları uzun başlık. Puşt; Farsçada kıç anlamına...

Osmanlıca Kelimeler Sıfatlar

Haseki Ne Demek? Haseki Nedir?

Haseki ne demek? Haseki nedir? Osmanlı imparatorluğu döneminde padişahin cariyelerinden erkek çocuk doğuran cariyeye verilen unvandır. Günümüzde Star TV de yayınlanan ve çok fazla tartışmalara neden...

Osmanlıca Kelimeler

Kevaşe Nedir? Kevaşe Ne Demek?

Kevaşe Nedir? Kevase Ne Demek? Kevaşe, Osmanlıca bir kelime olup, “Fahişe, kaltak, sürtük” anlamları taşımaktadır. Kötü yola düşmüş kadınları belirtmek içinde kullanılır. Genel olarak...

Copyright © 2016. Created by Ne Demek