Genel

Özel Hak Nedir? Özel Hak Ne demek?

Özel Haklar: Özel haklar ise özel hukuk kurallarından doğan, kişiler ile diğer kişiler arasındaki ilişkileri düzenleyen haklardır.
Bu haklara örnek olarak mülkiyet hakkı, sınırlı ayni haklar, alacak hakkı, fikri mülkiyet hakları, kişilik hakları sayılabilir

Kamu Hakları ile Özel Haklar Arasındaki Farklar: Özel haklardan herkesin yararlanması mümkün iken, kamu haklarından ancak vatandaş olanlar yararlanabilir.
özel haklardan yararlanabilmek için Türk vatandaşı olma zorunluluğu bulunmadığı halde kamu haklarından yararlanabilmek için bu şarttır. özel haklardan yararlanmada
vatandaşlar arasında yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi vb. hususlarda eşitlik ilkesi geçerlidir. Ancak kamu haklarından yararlanmada böyle bir eşitlik mevcut değildir. Örneğin;
18 yaşını dolduran kişinin seçme hakkı ve milletvekili olmak için 25 yaşını doldurunca bu haktan yararlanabilir.

Yorum Bırakın