Fransızca Kelimeler Meslek

Polis Ne Demek? Polis Nedir?

Polis ne demek? Polis nedir?

Fransızca kökenli polis (police) kelimesi Türkçede kamu düzenini korumak maksadıyla devletin güvenlik birimlerinde yer alan kolluk kuvveti anlamına karşılık gelir. Politik sınıflandırma yönünden kolluk kuvvetlerine bekçi sınıfı da denir. Polisi ya da genel olarak kolluk kuvvetlerini devletin varlığından ayrı düşünemeyiz. Kolluk kuvvetlerinin nasıl ortaya çıktığını anlayabilmek için devletin kökenini incelemek gerekir. Devlet özel mülkiyeti mülksüzlere karşı korumak için ortaya çıkmış bir örgütlenmedir. Nihayetinde bu koruma durumu zor araçlara ve bu zor araçları kullanacak olan donanımlı bekçilere gereksinim duymaktadır. İşte tam da burada kolluk kuvvetleri kendilerine varlık alanı bulurlar. Askeri güç daha çok dış devletlere karşı geliştirilmiş bir girişim iken polislik denen örgütlenme “kamu düzeni” olarak adlandırılan daha çok sosyal olaylara müdahale aracıdır. Sosyal olaylar dışında adli olaylar için de örgütlenmiş birimleri bulunmaktadır. Ancak polisin birinci amacı her zaman için var olan sosyal düzeni korumak, devamını sağlamaktır. Yani egemen olan sınıf iktidarının (burjuvazinin) mülkiyetini korumaktır.

Yorum Bırakın