Din Farsça Kelimeler Farsca Kökenli Kelimeler

Put Ne Demek?

Put ne demek?

Farsça kökenli put kelimesi Türkçede doğaüstü güçleri olduğuna inanılan canlı veya cansız nesne, tapınılan nesne anlamına karşılık gelir. Putperestlik ve totem dinlerin temelini oluşturmaktadır. İlkel insanların doğaüstü bir gücün varlığına inanması, bu doğa üstü varlıktan kendi menfaatleri doğrultusunda beklentilere girmesi, bu beklentilerin dua, kurban ve bazı ayinler sonucunda doğa üstü güçler tarafından karşılanacağına inanması ile birlikte putperestlik ve totem şeklinde ki ilk dogmatik inançlar ortaya çıkmıştır. Bunu ortaya çıkartan insanın kendisidir. Yani insan kendi için tanrısını yaratmıştır. Yağmura ihtiyacı var ise yağmur tanrısı demiş ve bunun putunu yaratmış, savaş kazanımlarına ihtiyacı var ise savaş tanrısı demiş bunun putunu yaratmış, denizden bir beklentisi var ise deniz tanrısı demiş ve bunun tanrısını yaratmıştır. Put dediğimizde aklımıza ilk gelen şey ise tapınılan bir heykeldir. Put bir resim, bir ağaç, bir hayvan ve benzeri şeyler olabilir. Put istediğimiz her şey olabilir çünkü onu yaratan biziz.

Yorum Bırakın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copyright © 2016. Created by Ne Demek