Genel Türkçe Kelimeler

Rapor Ne Demek?

Herhangi bir konu üzerine yazılan malumat niteliği taşıyan tüm inceleme yazıları rapor olarak adlandırılmaktadır. Bu tip yazılarda durum, düşünce ve gözlemlenen davranış ya da bulgular içerik görevi görmekte ve raporun oluşumunu sağlamaktadır. İncelenmesi gereken bir olay, kişi ya da mevcut sorunlar, bilirkişiler tarafından araştırılmaya alınarak bir takım gözlemler yapılıp belli kurallar çerçevesinde kesinlik bildiren durum, kanaat yazılarının sözlü ya da yazılı olarak oluşturulmuş halidir.

Rapor yazılı ya da sözlü bir anlatım türü olup, belli kurallar ile oluşturularak gerekli makama, kişi ya da kuruluşlara istenilen herhangi bir konunun sunum şekli olarak kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra tanısı konulmuş bir hastalığı belgelemek için hazırlanan bir evrak görevi görür. Hastaya teşhis konularak, doktorun gerek gördüğü tarihler içerisinde hastanın dinlenmesinin gerektiğini gösteren gerekli kuruluşlara iletmek için hazırlanan bir bildirge niteliğindedir.

Aynı zamanda kişinin sağlık durumunun iyi yönde olduğuna dair de doktorlar heyeti tarafından düzenlenebilmektedir. Birçok alanda rapor tutulması mümkündür. Rapor konuları; siyaset, eğitim, öğretim, sağlık, ekonomi, finans, arkeoloji, sanat dalları ve kültür alanları gibi birçok toplumsal ve kişisel duruma yönelik hazırlanabilmektir. Rapor hazırlarken, objektif davranmak konu ile ilgili gözlem yaparak, bilgi toplamak, olumlu ya da olumsuz tüm gözlemleri kesinlik belirterek belli bir plan içerisinde somut bir biçimde açıklamak gerekir. Birçok konu üzerinde rapor hazırlamak mümkündür. Rapor bir takım araştırmalar ve denetlemeler sonucu ile düzenlenen belgeler bütünüdür.

Yorum Bırakın