Arapça Kelimeler Edebiyat Kültür Sanat

Redif Ne Demek?

Redif ne demek?

Arapça kökenli redif kelimesi Türkçede şiirde uyaktan sonra tekrarlanan, aynı harflerden meydana gelen kelimeler ve eklerdir. Redif kafiyeden sonra kullanılır. Ek halinde ve kelime halinde redifler vardır. Ek halindeki redifleri kavrayabilmek için Türkçede ki yapım ve çekim eklerini iyi kavramak gerekir. Ek halinde ki redifler için sözcüğün köklerinde kafiye, eklerinde ise redif vardır, denilebilir. Sözcük halinde ki rediflerde mısraların üst ve altlarında son sözcükler aynıdır. Bu bazen tek bir sözcükten değil bir kaç sözcükten de oluşabilir. Bu sözcükleri yani redifleri mısradan çıkardığınız zaman geriye kalan son kelimeden kafiye çıkartılabilir. Sözcük halinde ki rediflerde redif olarak kullanılan kelimeler birbirleriyle aynı sözcükler olsa da farklı manalarda kullanılabilir. Yani mısranın yüklediği anlama göre rediflerin anlamları farklılaşabilir. Yani yazılışları aynı anlamları farklı kelimelerde kullanılabilir.

Yorum Bırakın