Fransızca Kelimeler Siyaset

Reform Ne Demek?

Reform ne demek?

Fransızca kökenli reform kelimesi Türkçede düzeltme anlamına karşılık gelir. Reform kelimesi siyasal bir terimdir. Toplumsal bir alanda ki iyileştirme, düzeltme reform olarak nitelendirilir. Reform kesinlikle toplu bir değişimi ifade etmez. Var olan, süregelmiş olan üzerinde ki değişiklikleri, düzeltmeleri, iyileştirmeleri ifade eder. Özellikle sol siyasal kanatta reform kelimesine daha çok rastlamak mümkündür. Marksistler açısından “reform mücadelesi” toplumsal kökten değişim yani devrim mücadelesi içerisinde kullanılabilecek bir araçtır. Örnek vermek gerekirse; bu gün çokça dile getirilen eğitim alanında YÖK’ün kaldırılması talebi, İşçi sınıfı alanında maaşların iyileştirilmesi, sosyal güvencenin herkes için en üst düzeyde kazanılması, demokrasi alanında demokratikleşme ekseninde talepler reform talepleridir. Salt reformlar üzerinden siyasal bakışlarını sınırlayan kişiler, kurumlar ve siyasal akımlar reformist olarak nitelendirilir.

Yorum Bırakın