Arapça Kelimeler Biyoloji

Rekabet Ne Demek?

Rekabet ne demek?

Arapça kökenli rekabet kelimesi Türkçede aynı amaç doğrultusunda olanlar arasında gerçekleşebilecek çekişme, yarış anlamlarına karşılık gelir. Kapitalist toplum yaşamında rekabetin yer almadığı bir alan bulamazsınız. Eğitimden iş alanına, spordan kültürel yapıya kadar her şey rekabet üzerine kuruludur. Böyle olmak da zorundadır. Çünkü kapitalizm rekabet üzerine kuruludur. İnsanları birbirine rakip hale getirir. Kimin daha fazla para kazandığı, kimin daha fazla mülkiyet sahibi olduğu üzerine kurulu bir değer yargısı mevcuttur.

  • İki populasyon veya iki canlı organizma arasında hayatta kalabilme kaynağı için verilen mücadeleye rekabet denir. Bu Darwin’in doğal seçilim yasasından biraz farklılıklar göstermektedir. Darwin’e göre doğa karşısında güçlü kalan hayatta kalır. Burada rekabet sözcüğü biraz daha özel bir anlam içermektedir.

 

Yorum Bırakın