Arapça Kelimeler Siyaset Siyasi Rejimler

Saltanat Ne Demek?

Saltanat ne demek?

Arapça kökenli saltanat kelimesi Türkçede herhangi bir ülkenin hükümdar, padişah, sultan egemenliğinde bulunması anlamına karşılık gelir. Saltanat hükümdarlığı bir ailede veya bir kişide toplanabilir. Hükümdarlık bir ailede de toplansa genellikle hükümdar olarak ön planda olan ve hükmetme yetkisini en geniş bir şekilde kullanan bir kişi vardır. Yani otorite bir kişi üzerinde merkezileşir. Bu yönetme-yönetilme ilişkisine monarşi de denir. Bu tür yönetim ilişkilerinde devlet ve devlete ait olan her şey hükmeden, saltanat sahibi kişinin malıdır. Bu mülkiyet ve mülkiyeti kullananlar üzerinde tam otoriteye sahiptir. Bu yönetim biçime tarım toplumuna geçişle beraber ortaya çıkmış ve Fransız İhtilali ile birlikte temellerinden sarsılmıştır. Fransız ihtilali ile birlikte gelişen milliyetçilik akımı etkisinde ulus cumhuriyetler kurulmaya başlanmış ve saltanatlar tek tek yıkılmıştır.

 

Yorum Bırakın