Arapça Kelimeler Kültür Sanat

Sanat Ne Demek?

Sanat ne demek?

Arapça kökenli sanat kelimesi Türkçede duygu, tasarı, güzellik ve benzerinin anlatımında kullanılan bir yöntem, araçtır. Bu aracın kendisi sanat adını alabilmesi için yaratıcılığı ve estetiği içerisinde barındırmalıdır. Sanatı ortaya çıkartmak temel noktada beceri ve yetenek istese de her şeyden önce yaratıcılığa ve estetiğe dayanmaktadır.

Sanat eseri olan ve olmayan arasında ki farkı da sanat eserleri arasında ki farkı da temel noktalarıyla ortaya çıkartan unsurlar yaratıcılık ve estetiktir. Sanat tarih boyunca insanı takip edegelmiştir. Mağara insanların duvarlara çizmiş oldukları figürler, resimler ilk sanat eserleri olarak kabul edilir.

O günden bugüne dek sanat kesintisiz bir biçimde insan hayatının en önemli parçalarından biri olmuştur. Sanatın ne olduğu, sanat eserinin ne olduğu, sanatçının kim olduğu, sanatın neye hizmet ettiği, ne anlatması gerektiği gibi sorular da sanatın varlığı ile beraber günümüze kadar olan süreçte hep var olmuştur. Tarih boyunca filozoflar sanatın ne olduğuna, neyi yansıtması gerektiğine dair tartışmalar yürütmüş, fikirler beyan etmiştir.

Platon’dan Aristoteles’e, Hegel’den Kant’a kadar sanat konusu bir çok filozofun amacını aradığı bir kavram olarak ortada durmuştur. Sanatın ne olduğunun yanında ortaya çıkan bir diğer popüler tartışma ise sanatın kimin için olduğu tartışmasıdır. Özellikle Fransız ihtilalinden sonra toplumcu fikirler hızla gelişerek yayılmış ve ortaya toplumcu gerçekçilik adında bir sanat akımı çıkmıştır. Bu akıma göre sanat toplum için yapılmalı, toplumun gelişimi ve kültürel varlığında eğitici bir rol üstlenmelidir.

Bu akımın karşısında duran ise sanatın sanat için yapılması gerektiğini savunan akımlardır. Sanatın sanat için yapılması gerektiğini savunan çevreler bir çok açıdan görüşlerini savunmakla beraber en temel noktasıyla toplum için yapılacak olan sanatın sanatçıyı kısıtlayacağını ileri atmaktalar.

Sanat demek, herhangi bir işin tasarım ve duygunun sonucunda üstün bir yaratıcılıktır.

Sanat demek, bir ustanın hüner ve marifet kuralları ile oluşur. Tüm bunlar olunca da sonunda başarılı bir yaratacılık ortaya çıkmaktadır. Sanat denilince ilk akla gelen genelde, görsel bir tasarım olarak zihinlerde şekillenmektedir.

Sanat demek bir yaratış ortaya konulacağın duygu ile yaini insanın zihninde çizdiği bir obje ve tasarı sonucunda ortaya çıkan yaratıcılık bir başarıdır. Sanat ayrıca insanların kendini ifade etme yollarından biridir. Sanat bazı insanda kişinin doğal yapısında bazısında ise deneyim yolu ile kazanılmış olur. Sanat, insanların el marifetlerinden ve fikirlerinden ortaya çıkmaktadır.  Örnek olarak heykel, resim, oyun gibi nesneler sanat eseridir.

Yorum Bırakın