Eğitim Fransızca Kelimeler

Sempozyum Ne Demek?

Sempozyum ne demek?

Fransızca kökenli sempozyum kelimesi Türkçede bilgi şöleni anlamına karşılık gelir. Sempozyumlar topluluklar karşısında yapılan sunumlardır. Bu sunumların konusu belirlidir. Bu konu hakkında farklı yönlerden uzmanlaşmış kişilerce insanlara bilgi aktarımı yapılır. Burada ki uzmanlaşmış kişiler genellikle akademisyenler, gazeteciler, yazarlar, çeşitli meslek dallarında uzmanlaşmış kişiler, siyasetçiler ve benzeri çevrelerden kimseler olur. Sempozyumlar eğitim amaçlıdır. Bazı sempozyumların sonunda sempozyumu izleyen kişilere katılım belgesi verilir. Bir konu tek sempozyumda işlenebileceği gibi, daha da detaylandırılarak birden fazla sempozyum dizisinde de işlenebilir. Bir konu hakkında sempozyum veren kişiler bir kurum tarafından görevlendirilmiş olup çeşitli noktalarda bu sempozyumları muhataplarına vermek zorunda da olabilir. Örneğin YÖK yapacağı bir değişiklik hakkında üniversite akademisyenlerini ve öğrencilerini bilgilendirmek maksadıyla çalışanlarını bu değişikliği tanıtmak anlatmak maksadıyla üniversitelerde görevlendirerek sempozyumlar verdirebilir.

Yorum Bırakın

Copyright © 2016. Created by Ne Demek