Genel

Şerîk ne demek?

Şerik nedir?
(a.is) : 1.Ortak
( şirket ve şirk kelimesi ile münâsebeti vardır )
Misal : Allahu azimüşşân vardır ve birdir. Şerîki ve nezîri yoktur.
2. Mektep , medrese arkadaşı.

Şerîk-i Cürm nedir?
Suç Ortağı

Yorum Bırakın