Arapça Kelimeler Din Hristiyanlık Dini İslam Dini Musevilik

Şeytan Ne Demek?

Şeytan ne demek?

Arapça kökenli şeytan kelimesi semavi dinlere göre şeytan Allah’ın buyruğuna uymayan bir melektir. Allah insanı yani Adem’i yarattıktan sonra bütün meleklerine ademin önünde diz çökmelerini emretmiş, ancak şeytan Adem’in topraktan kendisinin ateşten yaratıldığını söyleyerek ondan daha üstün olduğunu iddia etmiş ve Adem’in karşısında diz çökmeyerek Allah’ın buyruğuna karşı gelmiştir. Bu olaydan sonra şeytan cennetten kovularak Allah tarafından lanetlenmiştir. Şeytan insandan üstün olduğunu kıyamet gününe kadar ispatlayabilmek için Allah’tan müddet istemiştir. Böylece insan ve şeytan arasında ki bir başka ifadeyle iyilik ve kötülük arasında ki mücadele başlamıştır. Şeytan figürü semavi dinler dışında ki bir çok inanışta da değişik biçimlerde bulunmaktadır. Semavi dinlerde ki şeytan ile diğer inanışlarda ki şeytan ya da daha genel manada kötülük figürünün benzer yanları da vardır. Bu benzerlikler ateşten yaratılmak, kötülük yaymak, karanlığı temsil etmek, tanrı ya da baş tanrı tarafından kovulmak (örneğin Olimpos tanrılarında Hades Olimpos Dağından yani tanrıların katından kovulmuştur.)

Yorum Bırakın