Edebiyat

Şiir Ne Demek?

Şiir, insanda derin ve düşündürücü güzel duyguları canlandırmaya yönelik, ölçü, kafiye, mısra ve belirli düzenler içinde yazılmış yazı türlerine verilen genel addır. Şiir kelimesine Türkçe’de, koşuk, özün veya yır da denilir. Fakat bu kullanım türlerinin hiçbiri yaygın değildir.

Pastoral, mesnevi, dramatik, didaktik, lirik, epik, somut, deneysel, senfonik, satirik ve modern şiir olmak üzere şiir türleri bulunur.

Şiirde şekil unsurlarına baktığımız zaman ise, nazım birimi ve nazım şekli başta olmak üzere, şiirde ölçüye, uyaklanışa ve uyak çeşitlerine de dikkat edilir.

Yorum Bırakın