Genel

Siyasal Kamu Hakkı Nedir? Siyasal Kamu Hakkı Ne demek?

Siyasal kamu hakları, kişinin genelde seçim yolu ile yahut diğer herhangi bir biçimde Devlet yönetimine ve siyasal kuruluşlara katılmasını sağlayan haklardır
* Bu nedenle bu haklara “katılma hakları (aktif statü hakları)” da denilmektedir.
. Bu haklara örnek olarak “seçme, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakları ile halkoylamasına katılma hakkı” “siyasal parti kurma hakkı” “kamu hizmetlerine girme
hakkı” “dilekçe, bilgi edinme ve kamu denetçisine başvurma hakkı” verilebilir.

Yorum Bırakın