Din İslam Dini

Sofi Ne Demek?

Sofi ya da sufi, tasavvuf felsefesine bağlı kimseler için kullanılan bir kelimedir. Mutasavvıf da denilebilir.

Hem Yunanca’da bulunan Sofos(bilgin) hem de Arapça’da bulunan suf(yün; yün kıyafetler soyutlamayı temsil eder.) kelimelerinden türemektedir.

Sofiler kamiller ve vasıllar olarak ikiye ayrılırlar.

Sofilik günümüzde de pek çok tarikat ve toplulukta yaygın bir inanış ve anlayış biçimidir.

Yorum Bırakın