Bilim

Sosyoloji Nedir?

Sosyoloji ya da diğer adıyla toplum bilimi, toplumun kendi içindeki etkileşimlerini inceleyen bilim dalıdır.

Küçük bir topluluktan tutun da tüm dünyaya kadar çok geniş kapsamlı incelemeler yapan sosyoloji, bireylerin birbiriyle iletişimleri, davranış ve hareketleri üzerinden yola çıkarak insanların yaşayışlarına odaklanır.

Sosyoloji alanında çalışanlara Sosyolog denir.

Sosyoloji kelimesine baktığımızda, sosyo, Latincedeki dost, arkadaş anlamına gelen socius kelimesi ve sonundaki ek ise Yunanca bilin anlamındaki logy kelimelerinin birleşmesiyle oluşur.

Yorum Bırakın