Pazarlama

Stok Yönetimi Ne demek? Stok Yönetimi Nedir?

Stok Yönetimi: Stok, gelecekteki ihtiyaçları karşılamak amacıyla depolanan, girdilerin ya da işlerin bir tıkanıklıkla karşılaşmadan, etkin ve verimli olarak akışını sağlamak için elde tutulan ürünlerdir.

Unsurları:Hammaddeler,

• Yarı bitmiş ürünler ve

• Bitmiş ürünlerdir.

Sağlıklı işleyen bir stok programının oluşturulabilmesi aşağıda sıralayacağımız faktörlere bağlıdır. Bu faktörleri aşağıda sıralanan beş ana başlık altında toplayabiliriz: • işletme müşterilerinin nitelikleri,

• Ürün nitelikleri,

• Taşıma etkinliğinin durumu,

• Üretime ilişkin faaliyetler ve

• Rakiplerin uygulamaları.

stok politikasının şu sorulara karşılık vermesi beklenir: • Hangi ürünlerden stok bulundurulması gerekir?

• Siparişler ne zaman ve hangi sıklıkta verilmelidir?

• Verilen siparişlerin miktarı ne kadar olmalıdır?

Yeni bir siparişin verilmesi için stokların inmesi gereken düzeye “yeniden sipariş verme noktası” denir.

Yorum Bırakın