Genel

Şuğul Ne Demek?

Şuğul nedir?
Kadirî , rifaî i sa’dî , şâzelî ve bedevî tekkelerinde bayramlarda ve kandil gecelerinde yapılan kıyam zikri esnasında halîle , kudüm ve mazhar gibi ritim sazlarının eşliğinde okunan , Türk bestekarları tarafından Türk mûsikîsi makam ve usulleriyle bestelenmiş Arapça güfteli ilahilerdir. Zamanımıza ulaşan şuğullerin büyük kısmının bestekârı Eyyûbî Zekaî Dede’dir ( ö.1897 )

Yorum Bırakın