Genel Kısaltmalar

Süt Ne Demek?

Süt kısaltmasının açılımı Sağlık Uygulama Tebliği anlamına gelmektedir. Süt’un içeriği, sağlık hizmetlerinden faydalanan herkesi kapsamaktadır. Sağlık politikalarının kılavuzluğunu yapan ve düzenleyen, sağlıkla ilgili tüm uygulamaları içeren bir tebliğdir. Finansman, refakatçi, yol, sigorta hizmeti, gündelik hizmetler ve ödenekler gibi birçok usul ve esasları bünyesinde barındırır. Genel Sağlık Sigortası İşlemleri Yönetmeliği hükümlerine göre düzenlenerek uygulamaya koyulur.

İlerleyen zaman ve değişen yaşam şartları göz önünde bulundurularak geniş kapsamlı bir kurum olduğundan sıklıkla güncellemeler yapılarak bir takım değişikliklere gidilebilmektedir. Sağlık merkezlerinde her türlü fiyatlandırma ve ödeme biçimi Sağlık Uygulama Tebliği’nin belirlemiş olduğu kurallar çerçevesinde uygulamaya konulur ve bu sayede illegal uygulamaların önüne geçilerek sağlık sektöründe kişisel haklar koruma ve kontrol altına alınır. Sağlık Uygulama Tebliği’nin sağlık merkezlerinde bildirilmesini zorunlu kılarak uygulamış olduğu yaptırımlar, kişisel sağlık haklarını korumada büyük önem teşkil etmektedir. Hastalık, ameliyat, fiyatlandırma, refakat ve işlem kodları bu tebliğin takibi altındadır. Bir takım kodlar ile gerçekleşen tüm hizmetlerin bedelleri fiyatlandırılır ve Sağlık Uygulama Tebliği’nin belirlediği hükümler çerçevesinde olası sağlık kaçaklarının önüne geçilir. Sağlık Uygulama Tebliği’nde yapılan bir takım değişiklikler resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girer. Süt, devletin sağlık sektörü ile ilgili uygulama, fiyatlandırma ve daha birçok uygulamayı içeriğinde bulundurduğu detaylı bir sağlık mevzuat tebliğidir.

Yorum Bırakın