Pazarlama

Tekelci Piyasa Ne demek? Tekelci Piyasa Nedir?

Tekelci Piyasa: ürün arzı tek bir işletme elindedir ve bu ürünü ikame edecek başka ürünler bulunmamaktadır. Bu nedenle de piyasa fiyatı üzerinde kesin kontrole sahip fiyat belirleyici olarak kabul edilirler. Fiyatın belirlenmesinde fiyat esnekliği oldukça önemli bir yere sahiptir. Talebin fiyat esnekliği az olduğu için işletmenin piyasa gücü artar ve işletme ürününün fiyatını belirlemede daha özgür olur.

Tekelci Rekabet Piyasası: belirli ölçülerde birbirlerinden farklılaştırılmış ürünler üreten birçok işletmenin rekabet ettiği ve günümüzde en çok rastlanılan piyasa türüdür. Çok sayıda alıcı ve satıcı bulunmaktadır, pazara serbestçe girilebilir, pazar bilgisi tam veya tama yakındır Tekelci rekabet piyasasındaki işletmeler marjinal gelirin marjinal maliyete eşit olduğu noktada denge fiyatını ve niceliğini hesaplar.

Yorum Bırakın