Din İslam Dini

Temcîd Ne Demek? Temcîd Ne Demek?

Temcîd Nedir?
Minarelerde ezandan ayrı olarak Allahâ yapılan dua ve münâcâtlardır. Üç aylarda recebin ilk gecesiyle başlayarak ramazanın teravih namazı kılınan ilk gecesine kadar yatsı namazının ardından , ramazand ise sahurdan sonra müezzinler ve cemaatin katılımıyla minarede okunurdu. Camilerde temcîde çıkmak ve temcîd okuyacak cemaati idare edebilmek müezzinliğin mühim vazifelerindedi.

2.Ağırlama

Yorum Bırakın