1 Kısaltmalar

TEOG Nedir?

TEOG Nedir

Gün geçmiyor ki, eğitim sisteminde bir değişiklikle karşılaşmayalım. Şuanda gündemde olan ve birçok öğrenciyi yakından ilgilendiren TEOG sınavı ile ilgili bilgileri sizlerle paylaşalım.

TEOG, 8. Sınıfa giden öğrencilerin 12 merkezli ortak sınava tabii tutularak, 9. Sınıfa geçtikleri zaman, lise düzeyinde hangi statüde ve hangi lisede eğitim alacaklarının belirleneceği sınavdır. Bundan önceleri, LYS, OKS gibi değişik isimlere bürünmesiyle birlikte, en son TEOG olarak karar kılınıp, sistemde de birçok değişik özellik eklenmesiyle son halini almıştır. Bahsi geçen ve öğrencilerin tabii tutulacağı dersler ise; Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji, T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Yabancı Dil ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleridir. Bu derslerin hepsinden farklı zamanlarda ve belli bir süre içerisinde tüm öğrenciler aynı zamanda ve aynı sorularla sınava girmekle yükümlüdür.

TEOG

sınavına 12 merkezli denilmesinin temel sebepleri arasında, 8. Sınıfın ilk döneminde 6 ve ikinci döneminde 6 adet sınav yapılması gösterilmektedir. 3 yazılı sınavı olan derslerde 2. Sınav, 2 yazılı sınavı olan derslerde ise, 1. Sınav ortak olarak yapılarak, öğrencilerin notları belirlenmeye çalışılmaktadır. Ortak sınavların özellikleri arasında, çoktan seçmeli olmaları gelmektedir. Bu sınavlarda ise, 20 sorudan oluşan bir kitapçık verilmektedir.

TEOG, ilk olarak 2014 yılında gerçekleşip, daha sonraları ise, günümüze kadar gelen süreçte varlığını sürdürmüştür. 2014 yılında da 2 dönemde ayrı ayrı sınavlara tabii tutularak, Lise geçiş düzeyinde bir sınav olmuştur. Hafta içi 2 güne bölünerek yapılan bu sınavlar, 3 erli sınav şekilleri olarak karşımıza çıktığı gibi, bir güne sıkıştırılmamasının da öğrenciler açısından oldukça olumlu sonuçları karşımıza çıkmıştır. Diğer sınav türlerine baktığımız zaman, tek seansta 160 gibi yüksek sayıdaki soru öğrencilere dayatılarak, anlık heyecanlardan ve diğer etkenlerin sonucunda başarısız olma ihtimalleri olabiliyordu. Hem de, üniversite sınavı gibi tekrarı olmayan eski dönem sınavlar, olumsuz sonuçlarla karşımıza çıkıyordu.

TEOG sınavının ilk gününde, Türkçe, Matematik ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden sınav olurken, geriye kalan 3 dersten de ikinci gün sınav olunmaktadır. Soruların çıkış tarzı ise, sınava kadar olan ve öğrencilerin öğrendiği konular baz alınarak hazırlandığı için, ilk sınavda yüksek not alma şansı, öğrenciler için daha fazla olup, başarı sıralaması da gerçekten çalışmalarla doğru orantılı olarak gelişmektedir. Aynı şekilde yapılan farklı bir değişiklik ise, öğrencilerin yaptıkları yanlış soruların bir veya birkaçının toplamı sonucunda, doğru cevap verdiklerinden düşülmemektedir. Yani tamamen şeffaf ve sevilen bir sınav olduğunu, TEOG’un bu yönleriyle söylemek mümkündür.

Her öğrenci, çok olağanüstü bir hal olmadığı durumlarda, kendi okulunda sınava girmekte ve tanıdığı öğretmenler gözetmenliğinde daha rahat soruları çözmekte olacaktır. Eğer geçerli bir nedenden dolayı sınavı kaçıran öğrenciler olursa, mazeret sınavı yapılması da ön görülmüştür.

Oldukça sevilen ve kaliteli bir sınav yöntemi olmasıyla dikkat çeken TEOG, öğrencileri rahatlatan bir sistemdir.

Yorum Bırakın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copyright © 2016. Created by Ne Demek