1 İngilizce Kelimeler

Turn Ne Demek?

Turn Ne Demek?

Turn kelimesi İngilizce bir kelime olup, Türkçede dönüş, dönmek anlamına gelmektedir. Genellikle yer yön bildirmek için bu sözcük kullanılmaktadır. Ancak farklı anlamlarda taşıyabilmektedir. Cümlenin kuruluşuna göre, anlatılmak istenen düşünceye göre kullanımı değişebilmektedir. Herhangi bir istikameti belirtmek için bu sözcük kullanılabileceği gibi, tur atlama, gezme dolaşma, oyun sırasını belirtme, yönlendirme ya da geri çevirme anlamlarını ifade etmek için de bu kelimeye başvurulabilir. Ancak turn kelimesinin ilk akla gelen tanımı, dönmek, döndürmek, çevirmek olarak bilinmektedir. Kendi etrafında ya da başka bir nesnenin etrafında dönme işlemini İngilizce olarak belirtmek için, yardımcı fiil desteği ile turn kelimesi bağıntılı olarak kullanılır. Herhangi bir yönden dönme durumunu ifade eden İngilizce bir eylemdir. Aynı zamanda bir şeye benzeme, o şeyi ya da o anı andıran bir durumu açıklamak için de cümlede görev alabilmektedir. Yine İngilizce de ek sözcük yardımı ile açma kapatma eylemini belirtmek üzere de kullanımı mümkündür.

Örnek kullanımlar:

  • Turn back: Geriye dönmek
  • Turn left: Sola dönünüz. ( Turn left at the third Street / Üçüncü caddeden sola dönünüz. )
  • Turn right: Sağa dönünüz. ( Turn right at the first traffic light / İlk trafik ışığından sağa dönün. )
  • Turn off: Kapatmak, söndürmek. ( Can you turn off the open / Kapıyı kapatır mısın? )
  • Turn on: Açmak. ( Please turn on the computer / Lütfen bilgisayarınızı açın. )
  • Turn out: Yapmak, sonuçlanmak.
  • Turn inside out: Döndürmek, ters çevirmek.
  • Turn to: Dönüşmek, döndüğünde.
  • Turn up: Bulunmak, vazgeçmek, bulmak.

Yorum Bırakın