Ulusal Egemenlik ülkenin yönetiminin her halükarda kayıtsız şartsız ulusta bulunmasına denir.

Bu kavramın ortaya atılışı ile ilgili olarak Fransız İhtilali’ni referans alabiliriz Fransız İhtilali’nin dünyaya getirdiği milliyetçilik akımının bir sonucu olarak görülebilir ulusal egemenlik. Bu kavramın ülkemizde ortaya çıkışı ilk olarak 1920 Nisan’ındaki Osmanlı milletvekillerinden Şerif Bey açılış konuşmasında gündeme getirmiştir.

Ardından 1921 yılında Teşkilat-ı Esasiye’de ilk madde olarak şu şekilde geçmiştir; “Hakimiyet bila kaydü şart milletindir. İdare usulü halkın mukadderatını bizzat ve bilfiil idare etmesi esnasına müstenittir.”.

Ardından 1924 Anayasa’sında üçüncü maddede, “Hakimiyet bila kaydü şat Milletindir.” Diye geçmektedir bunu takiben 1945 Anayasa’sında bu madde “Egemenlik kayırsız şartsız Milletindir.” Olarak değiştirilmiştir.Bu madde 1961 ve 1982 anayasalarında da yeniden değiştirilmiş, güncellenmiştir.

Yorum Bırakın