İngilizce Kelimeler Matematik Müzik

Undefined Ne Demek? Undefined Nedir?

Undefined ne demek? Undefined nedir?

İngilizce kökenli undefined kelimesi Türkçede belirsiz, tanımsız, bilinmeyen, meçhul gibi anlamlara karşılık gelir. Bu kelime var olan, gerçekleşen ancak tanımlanamayan, açıklanamayan durumlar için kullanılır.

  • Bir matematik terimi olarak undefined bir sayının sıfıra bölünebilme durumunu ifade etmek için kullanılır. Türkçede bu durum için tanımsız kelimesi kullanılır.
  • İspanyol bir death metal müzik grubu.
  • Tanımlanamayan dosyaları ekrana getirmeye çalışırken ortaya çıkan bilgisayar hatası undefined olarak adlandırılır.

Yorum Bırakın