Genel Türkçe Kelimeler

Usul Ne Demek?

Yöntem ya da metot olarak bilinen bu kelime, bir toplumun kökenini, atasını da ifade etmektedir. Birçok alanda anlam bakımından farklılıklar gösterebilmektedir. En sık kullanıldığı alan Türk Müziğidir. Türk Müziği’nde makamdan sonra gelen temel bir öğedir. Ölçü, ritim, tempo, darp kavramları usul terimi altında toplanır. Aynı zamanda bir sonuca varmak için izlenen yöntemler bütünüdür. Bilimde çözüme erişmek için takip edilen, uygulan metotlar usul olarak adlandırılır. Bir durumun, bir davranışın, yolu yordamı bu kelime ile ifade edilir. Bununla birlikte, kişinin kendince uyguladığı, takip ettiği her yol kişisel bir yöntem, usul içerir. Toplumun sahip olduğu örf ve adetlerin benimseniş şeklide usul kavramını ifade eder.

Usul sözcüğünü cümle içerisinde yavaş anlamını taşırken de bulmak mümkündür. Tamamen söyleniş biçiminin farklılığı ile yavaşça anlamını taşıyabilmektedir. Bununla birlikte ikili kelime olarak da kullanılabilmektedir. ( usul usul ) İdari makamlarda da sıkça kullanılan bu sözcük, bir yasanın, kuralın yürürlüğe konmasında takip edilen uyulması gereken durumları bir takım yöntemler çerçevesinde uygulama halidir. Bu kaideler, belli usuller ile hükme bağlanır ve bu usullerin uyulması mecburi birtakım yaptırımlardan kaynaklanır. Usul kavramı günlük yaşamı da büyük ölçüde etkilemektedir. Zira yemek yemeden, giyime, konuşmadan, beden diline kadar herşeyin bir usulü bulunmaktadır. Bu durumu ‘adap’ olarak da adlandırmamız mümkündür.

Yorum Bırakın