Siyaset Türkçe İsimler

Yolsuzluk Ne Demek? Yolsuzluk Nedir?

Yolsuzluk Ne Demek? Yolsuzluk Nedir?

Türkçe kökenlidir. [isim]

Yolsuzluk kelimesi genel anlamda “yol” kelimesinden türemiştir. Şu anlamlarda kullanılır:

1. Yolsuz olma hâli: Ulaşımsal bir durum.

2. Görevi, yetkiyi, makamı kötüye kullanma durumu: Genellikle maddi çıkarlar için kişilerin yolsuzluk yapması.

“Bir hafta içinde adamlarının on beşten fazla hırsızlığını, yolsuzluğunu tuttu.” Sait Faik Abasıyanık

3. Yokluk durumu: Parasızlık, maddi imkanların yokluğu.

Yorum Bırakın