1 İngilizce Kelimeler

Your Ne Demek?

Your Ne Demek?

Your ‘’ kelimesi İngilizce bir sözcük olup, Türkçe karşılığı ‘senin, sizin’ anlamını taşımaktadır. Bir işin, oluşun ve yahut şeyin karşı tarafa ait olduğunu belirtmek için kullanılan bu sözcük, cümle içinde kullanımında, sahiplik anlamını da taşıyabilmektedir.

Diyalog esnasındaki samimiyet derecesine göre cümleye anlamını vermektedir. Saygı ve kibarlığı gösterebilmek için kullanılan siz kelimesi İngilizcede ‘’ you ‘’ olarak kullanılırken, aitlik belirten cümlelerde de aynı nezaketi karşı tarafa iletebilmek için bu sözcük kullanılmaktadır. Bu sözcük genellikle cümle içinde farklı isim ya da fiillerle birlikte kullanılmaktadır. Aynı zamanda karşı tarafa yöneltilen soru cümlelerinde de sıkça karşımıza çıkmaktadır.

Türkçe de birçok kelimenin kök yapısı olduğu gibi İngilizcede de bu kelimenin oluşumunu ‘’ you ‘’ sözcüğü sağlamaktadır. Kelimenin başka sözcüklerle aynı anda kullanımına birden çok örnek gösterilebilir.

Bunlar; your bag, your car, your hands, your book, your dishes, your excellency vs. Anlamı ‘senin, sizin’ olan bu kelime ‘’ yo:r ’’ olarak okunmaktadır. Yazılışı ile benzerliğinden dolayı okunuşu oldukça kolaydır. Türkçemizde saygıyı gösterebilmek için kullanılan bir seslenme hitap sözü olan sizin kelimesi, İngilizcede de çoğu ifade tarzında aynı görevi görmektedir.

Bununla birlikte çokluğu da ifade edebilmektedir. İkinci çoğul şahıs olarak da kullanılabilen bu kelime birden fazla kişiyi tanımlamak için kelime dizinleri arasında yer alabilmektedir. Your zamir olarak kullanıldığında İngilizce’de senin, sizin anlamları taşımaktadır.

Bilindiği üzere İngilizce’de en sık kullanılan zamirlerden bir tanesidir. Bu sebeple bu zamir İngilizce öğrenenler ilk karşılaştıkları sözcükler arasındadır.

Yorum Bırakın