Hayvanlar Sıfatlar Türkçe Kelimeler

Zaar Ne Demek? Zaar Nedir?

Zaar ne demek? Zaar nedir?

Türkçe kökenli zaar kelimesi zahar, elbette, olası, her halde, demek ki anlamlarına karşılık gelir. Herhangi bir durumun netliğini ifade etmek için kullanılan zaar kelimesi kimi zaman ise saf, masum anlamına karşılık gelen bir sıfat olarak kullanılır.

  • Zaar; kçük köpek anlamına da gelir.
  • Zağar; Anadolu da daha çok Batı Toros’lar ve Manisa bölgelerinde yaşayan bir tür izci, av köpeğidir. Bu köpek cinsinin Anadolu’ya Oğuzlar tarafından getirildiği tahmin ediliyor. Horosan, İran ve Afganistan’da da zaar cinci köpeğe rastlamak mümkündür.

Yorum Bırakın