Eğitim

Andımız Ne Demek?

Andımız: Türkiye de okullarda okutulan öğrenci andı 1933 yılında dönemin Milli Eğitim Bakanı Dr. Galip Reşat tarafından hazırlanmış ve her sabah ders başlamadan önce okullarda öğrencilerimize okutulmaya başlatılmıştır.

Kuruluşundan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde de okutulmuştur.

1977 ve 1997 yıllarında yapılan bazı değişiklerle son halini alan andımız 2013 yılına kadar okutulmaya devam ettirilmiştir..

2013 Yılında başlatılan çözüm sürecinde bazı kesimler tarafından milliyetçi bulunarak okullarda okutulmasına son verilmiştir. Türk Eğitim Sendikası uygulamanın sonlandırılmasına dair Danıştay da dava açmış ve Danıştay 8  Dairesi 2018 yılında oy çokluğuyla aldığı kararla uygulamanın kaldırılmasına yönelik düzenlemeyi iptal eden bir karar almış, ancak yürütme tarafından bu karar uygulamaya alınmamıştır.. Milli Eğitim Bakanlığı kararı temyiz etmiş Mart 2021 yılında  Danıştay İdari Dava Daireleri  Kurulu oy çokluğu ile aldığı kararla 8 dairenin yönetmeli iptal eden kararını kaldırmıştır..

Andımızın

Türküm, doğruyum, çalışkanım .

İlkem,

Küçüklerimi korumak, büyüklerimi saymak,

Yurdumu, milletimi özümden çok sevmektir.

Ülküm,

Yükselmek, ileri gitmektir.

Ey büyük ATATÜRK!,

Açtığın yolda, gösterdiğin hedefe, durmadan yürüyeceğime ant içerim.

Varlığım, Türk varlığına armağan olsun..

Ne mutlu Türküm diyene!.

 

Bu sözler ulus devletin bir çatı altın da gelişip büyümesini, milli bilince sahip, birbirini seven, sayan, daima ilerlemek ve ileri dünya toplumlarının arasında hak ettiği yeri almak ve refaha erişmek için çalışan, ve andımızda vurgu yapılan, milleti oluşturan toplumun, halkın ulus devlet bilincine erişmesi hedeflenmiştir.

 

 

Yorum Bırakın

Copyright © 2016. Created by Ne Demek