Hakaret statü Yunanca kökenli isimler Yunanca Kökenli Kelimeler

Angarya Ne Demek? Angarya Nedir?

Angarya ne demek? Angarya nedir?

Kelime kökeni Yunanca olan Angarya, Tarihsel köken olarak feodal sisteme dayanmaktadır. Zorla yaptırılan ve karşılığında para verilmeyen, kölelik düzeninde köylünün derebeyine yaptığı hizmet anlamı taşımaktadır. Kişi hayatını köle gibi kullanmaktan dolayı 1982 anayasasına göre yasaklanmıştır.

  • Savaş sırasında devletin, kendi yerleşim yerinde bulunan yabancı devletin gemilerine el koyup, bunlardan faydalanması.
  • Sıkıyönetimde bir devletin vatandaşlara ait eşyalara el koyması.
  • Eski Yunanca’da ulaklara verilen iş anlamı taşımaktadır. Ulak kelime anlaması ise haberci, ulaştırıcıdır.
  • Usandırıcı, bıktırıcı, bunaltıcı, özgürlük kısıtlayan, zorla yaptırılan iş.

Yorum Bırakın