Tenkit Ne Demek?

Tenkit Ne Demek? (İsim) Arapça kökenlidir. Türkçe’mizdeki ‘eleştiri’ sözcüğü ile eş anlamlıdır. Tenkit Türkçede eleştiri kelimesi ile karşılık bulmuştur fakat en genel mânâsıyla eleştiridir diyemeyiz. Özellikle edebiyatçıların bir eseri ‘tenkit’ ettiğine şahit olmuşuzdur. Yani tenkit eleştiriye oranla daha bilimseldir. Ayrıca tenkidin eğitici yönü de vardır. Şöyle ki tenkit yazıları yanlışı eleştirip, nasıl doğru olabileceğini ifade ederler. Bunu yaparken de […]

Yazının Devamı