Kategori Arapça Kelimeler

1 Arapça Kelimeler Din

Deccal Ne Demek?

Deccal Arapça olup, kelime kökeni açısından şu anlamlara gelir: Yalancı, Yalancı mesih, Deveyi katranla yağlamak, Hak ile batılı birbirine karıştırmak. Deccal konusu, sadece İslam dininde değil diğer...

1 Arapça Kelimeler

Farazi Ne Demek? Farazi Nedir?

Farazi Ne Demek: tam olarak belli olmayan ve varsayım olarak kabul edime şeklinde tanımlanabilir. Genellikle tam olarak belli olmayan bir şey anlatıldığında kişi bunu karşı tarafa anlatırken farazi...

Arapça Kelimeler Türkçe İsimler

Ömer Ne Demek?

27anlamı yaşama, hayat ve canlılık anlamına gelmektedir. Özellikle hem Kuran’dan bir isim arayan hem de köklü bir isim olsun diye benekleri için isim arayışında olan birçok kişi her yıl Ömer ismi...

1 Arapça Kelimeler

Nihai Ne Demek?

Nihai Ne Demek? Nihai arapça kökenli bir kelimedir. Arapça olarak Nihayi olarak bilinir. Dilimizde ise nihai olarak yazılmakta ve okunmaktadır. Anlamı ise, son, sonuncu, bir işi sona erdiren, işi...

1 Arapça Kelimeler

Afaki Ne Demek?

Afaki Ne Demek bir konuşma şeklini betimler, belirli bir konu seçmeden dağınık konuşma anlamındadır. Bu konuşma şekli belirsizlik ve savruk bir konuşmadır. Başka bir anlamda ise nesnel ve varlıklara...

1 Arapça Kelimeler

Ecnebi Ne Demek?

Ecnebi Ne Demek Arapça kökenli bir kelimedir ve Arapçada kullanımı “ecneb”dir. Bir ülkede yaşayan vatandaş için başka bir ülke uyruğuna sahip olan kimseye verilen sıfat, bigane anlamındadır. Yan...

Arapça Kelimeler Din

Zina Ne Demek?

Zina Ne Demek İslam dinine inananları oldukça yakından ilgilendiren ve Kuran-ı Kerim’de net olarak haram kılınmış olan zina’nın ne olduğu anlatmak için, öncelikle ‘haram’ bahsetmemiz gerekecektir...

Arapça Kelimeler Genel

Zeka Ne Demek?

Dilimize Arapçadan geçmiş olan bu kelimenin Türkçedeki karşılığı anlak sözcüğüdür. Zeka, öğrenme eylemi ve bu eylem doğrultusunda sahip olunan yetenekler doğrultusunda öğrenilenlerden faydalanma...

Arapça Kelimeler Genel

Kanun Ne Demek?

Arapça kökenli olan kanun kelimesinin eş anlamlısı yasa sözcüğüdür. Kanun uyulması gereken kural, geçerliliği olan kaide anlamını taşımaktadır. Kanun sözcüğünün sözlük anlamı, devletin teşri, yasama...

Arapça Kelimeler Genel

Memur Ne Demek?

Memur kelimesi Arapça kökenli bir kelime olup, kök bakımından buyruk, buyurma anlamını taşıyan ‘emr’ fiilinden gelmektedir. Buyurma işini yapan, ika eden, yerine getiren kişiye de memur adı...

Copyright © 2016. Created by Ne Demek