Genel Türkçe Kelimeler

Birim Ne Demek?

Birim bir sözcüğünden türeyen ve çokluk içerisinde tek tek varlıkları ifadeleyen kelimedir. Bir kümenin her elemanı, bir çokluğu oluşturan varlıkların her biri ünite.

  • -Herhangi bir kuruluştaki alt bölümlerden her biri.
  • -Nazım birimi; şiirde en küçük anlam bütünlüğünü sağlayan ve kendi içinde bağımsız dize topluluğu.
  • -Para birimi; devletin para için kabul ettiği değer ve eder ölçüsü.

Ayrı niteliğe sahip olan, bir kümenin her bir elemanı için kullanılan eş anlamlısı ünite olan kelimedir. Bu kelime birden fazla farklı alanlarda kullanılabilmektedir. Herhangi bir kuruluşa ait olan kısımlardan her birini nitelemek için kullanılabildiği gibi, bir niceliği ölçmek için de kullanılabilmektedir.

Bununla birlikte belli bir düzen içinde bulunan, bir çatı altında toplanmış olup her bir öğenin birbiri ile bağıntılı olduğunu tanımlamak için de kullanılan bir sözcüktür.

Bir çokluğu oluşturan varlıkların her birini ifade etmek için kullanılan bu kelime sözlük anlamında ölçüm işlemini sağlayan sistemdir. Yapılacak ölçüm işleminde, aynı bütün içerisinde yer alan iki parça nicelik bakımından karşılaştırılarak bu karşılaştırma sonucunda sahip olunan niceliğin birimi ortaya çıkarılır ve her nicelik kendi birimi ile ölçülmektedir. Fizik dalında birbirinden bağımsız birimler bulunmaktadır. Uluslararası boyutta kabul edilmiş kesinliği olan birimler de bulunmaktadır.

Birim ne demek;

Bunlar temel birimler olarak ifade edilmektedir. Birimlerin evrensel bir ifade şekilleri bulunmaktadır. Bunun yanı sıra toplum da kendi içinde birimlere ayrılmaktadır. Örneğin aile, toplumun en küçük yapı birimidir. Bir zümrenin birbiri ile bağıntıda olan ayrı her bir parçası için kullanılan bir tabir olan birim, özellikle fizik ve kimya alanında bir takım ifadeleri belirtmek için kısaltmalar halinde de karşımıza çıkabilmektedir. Birim kelimesinin sıklıkla karşımıza çıktığı ve günlük yaşamımızda da fazlaca kullandığımız birimlerin başında, ölçüm birimi ve para birimi gelmektedir.

 

 

Yorum Bırakın