Genel

Çek Ne demek? Çek Nedir?

Çek Ne demektir? Çek Kelimesinin Anlamı;

Ödeme ve tahsilatların bankalarda bulunan hesaplar üzerinden yapılabilmesinde ödeme emri yerine geçen bir belge kullanmak durumundadır. Bu belgenin genel adına çek denir. Çek, Türk Ticaret Kanunu ve Çek Kanunu hükümlerine göre düzenlenmiş bir ödeme aracıdır. Türkiye’de çek defteri, sadece banka tarafından bastırılılabilir. Çeki düzenleyen kişiye ise keşideci adı verilmektedir. Çekin üzerinde yazılı olan tutarı alma hakkına sahip olan kişiye ise lehtar denmektedir. 5941 sayılı Çek Kanunu’nda iki tür çek tanımlanmaktadır. Bunlardan ilki tacir olan-tacir olmayan çekler, ikincisi ise hamiline çeklerdir. Buna göre çek defteleri dört farklı tipte basılmaktadır. Çekler; tacir çeki, tacir olmayan çek olarak ayrıştırıldıktan sonra bu çekler de tacir hamiline ve tacir olmayan hamiline olarak ayrılmaktadır. Tacir iseniz tacir çekini, tacir degilseniz tacir olmayan çekini kullanmak zorunlulugu bulunmaktadır. Tacir çeki, sadece ticari işletme ile ilgili ticari işlemlerde kullanılabilmektedir. Tacir çeki ve tacir olmayan çek, bir kişi veya kurumun emrine yazılmış çeklerdir.Hamiline yazılı çekler de ise çekin üzerinde hamiline kelimesi yer alır. Bu ibare ile çeki elinde bulunduran veya çeki üzerinde taşıyan her kimse, çeki tahsil etme yetkisine de sahip olmaktadır. Ayrıca bankalar, çekin karşılıgının hiç bulunmaması hâlinde her çek yapragı için T600 (altı yüz lira) ödemekle yükümlü tutulmaktadır. Bu nedenle TTK’nun 796. maddesinde lehtarın çeki ibraz süreleri düzenlenmektedir. Buna göre;

• Düzenlendigi yerde ödenecekse on gün, düzenlendigi yerden başka bir yerde ödenecekse bir ay içinde muhataba ibraz

• Ödenecegi ülkeden başka bir ülkede düzenlenen çek, düzenlenme yeri ileödeme yeri aynı kıtada ise bir ay ve farklı kıtalarda ise

üç ay içinde muhataba ibraz edilmelidir.

• ilk iki maddede yazılı süreler, çekte yazılı olan düzenlenme tarihinin ertesigünü başlamaktadır.

• TTK madde 797’ye göre çekin, takvimleri farklı olan iki yer arasında düzen-lenmesi durumunda düzenlenme günü, ödeme

yerindeki takvimin onu karşılayan gününe dönüştürülür.

Yorum Bırakın