Genel

Cilt Sanatı Nedir ? Cilt Sanatı Nedemek ?

Cilt Sanatı Nedir, Cilt Sanatı Nedemek;

Dünyada “kitap” kavramı ortaya çıktığı zamandan beri, onun dış tesirlerden
korunması lüzum ve tedbirleri de beraberinde gelmiş olmalıdır. En eski kitap
malzemesi olarak papirusten sonra, terbiye edilmiş deri (parşömen) ve
nihayet kâğıt kullanılmıştır. Bunların üzerine yazılan metinlerin, sırasına göre
varak halinde toplanıp birbirine bağlanmasıyla kitap gövdesi oluşur. Kitabı
parçalara ayrılmadan bir arada tutmak, daha da mühimi onu koruyup
saklamak için, her iki yüzüne birer kap geçirilmesi ve bunların birbirine bir
sırt (dip) ile tutturulması gerekir.
Kitabın başladığı ve bittiği her iki tarafa geçirilen bu kaplar için malzeme
olarak en ziyade hayvan derisi kullanılmış, Arapça’da deri mânasına gelen
cilt kelimesi de el maharetine dayanan bu işlemin anahtar kelimesi olmuştur.
Bundan dolayı tanıtılan sanatın uygulamasına Türkçe’de teclîd, mesleğe cilt-
çilik, bunu meslek edinenlere de mücellit adı verilir. Cildin Türkçe’de karşı-
lığı olan deri ve buna bağlı dericilik, derici gibi kelimeler dilimizde tamamen başka mânalar taşıdığı için bu maksatla kullanılmasının kavram karga-
şası yaratacağı unutulmamalıdır.
Metni çok uzun olup da müellifi tarafından birer büyük kitap hacmiyle
ayrılmış bulunan her bir bölüm de, üzerine ister karton (mukavva), ister
deriden mâmul kap geçirilmiş olsun, cilt olarak adlandırılır.

Yorum Bırakın