Genel

Finansal plan Ne demek? Finansal plan Nedir?

Finansal plan: Firmanın gelecekte nasıl davranacağını, hedeflerini, hareket tarzını belirleyen, gelecekteki alternatif yatırımlarının ve finansal kararlarının finansal yönden etkilerini değerlendiren ve şekillendiren sistematik yaklaşım

-Finans yöneticileri uzun süreli finansal planlamalarda proforma tablolardan, kısa süreli finansal planlamalarda bütçelerden yararlanırlar. Finansal planlamadan beklenen faydaların sağlanabilmesi için belirlenen plan hedeflerinin taşıması gereken özellikler şunlardır:

  • İşletmedeki tüm ilgili birimlerin görüşlerini yansıtıyor olmalıdır.
  • Gerçekçi olmalıdır.
  • Değişmez nitelikte hazırlanmalıdır.
  • Ulaşılabilir olmalıdır.
  • Güçlü varsayımlara dayanmalıdır.

Yorum Bırakın