Güdü İçsel uyarım ile gelen bir durum davranışıdır. Genellikle kişiler birçok farklı konuda Güdü hissedebilir. Bunlar beklentileri, arzuları, kaygıları, korkuları ya da duyguları olarak değişkenlik gösterir.  Güdü ne demektir diye baktığımızda aslında 3 farklı kavrama ayrıldığını görüyoruz. Bunları sırası ile incelediğimizde

Fizyolojik güdüler

Fizyolojik güdüler kişinin elinde olmayan ve doğumu ile beraber ona katılan duygulardır. Bunlar

  • Susuzluk
  • Cinsellik
  • Annelik
  • Açlık
  • Uyku

Bu fizyolojik güdüler herkes için geçerli olan güdülerdir ve doğumsal olarak bizlere yerleşir. Özellikle bu güdüler hem insanlarda hem de hayvanlarda aynı düzeyde devam etmektedir.

Sosyal güdüler

Bir diğer güdü çeşidi ise içinde bulunduğunuz sosyal güdülerdir. Bunlara örnek vermek gerekirse

  • Sevmek
  • Sevilmek
  • Hırs
  • Başarı
  • Beğenilme hissi

Bu hisler genellikle kişinin içinde bulunduğu sosyal ekonomik düzey ile de çok orantılıdır. Genel olarak bu güdülerin kaynağı içinde bulunan çevredir ve herkes için açısı ve ağırlığı değişkenlik gösterecektir. Kimisi için beğenilme önemli değilken, kimisi için beğenilmek en önemli burgularından biri olabilir.

İç güdüler

İç güdüler ise aslında bize doğum ile gelen ve neden yaptığımızı bilmiyor olsak da bizi onu yapmaya iten hareketler ve duygulardır. Bunlara örnek vermek gerekirse bir bebeğin doğduğu gibi anne memesini bulup emmesi örnek olarak verilebilir.

Ya da bir diğer iç güdüye örnek olarak su kaplumbağalarının kabuklarından çıktığı ilk anda iç güdüsel olarak denize doğru koşarcasına gitmesini örnek verebiliriz. Bu iç güdüler daha çok hayvanlarda görünen duygu ve davranışlardır. Nedeni sorulmadan, olup olmadığına bakılmadan sadece hedefe kitlenmek ve ona verilen görevi yapmak gibi de tanımlanabilir.

İç Güdüye Güvenme

Genellikle birçok kişinin zaman zaman iç güdülerim çok gelişmiş ya da iç güdüme güveniyorum kelimesini duyabilirsiniz. Bu kelime genellikle kararsız kalına durumlarda güvenilen bir kapı olarak tanımlanabilir. Bu güdü çeşidi daha çok Sosyal güdü kategorisinde yer alır.

Hislerine daha çok bağlanmak ve güvenmek iç güdü olarak tanımlanabilir. Bazı insanların güdü algıları daha fazla gelişmiş olabilir ve hayatlarını bu yönde bazen kolay bazen de daha zor idame ettirebilirler.

5
Sending
User Review
5 (4 votes)

1 Yorum

Yorum Bırakın

Copyright © 2016. Created by Ne Demek