Genel

Hak Ne demek? Hak Nedir?

Hak: Hak özel hukuk kavramıdır. Hak; hukuk tarafından tanınan, yararlanılması hak sahibinin iradesine bırakılan ve korunmasını isteme hususunda bireyin yetkili
sayıldığı menfaatlerdir. Her hak bir hukuk kuralına dayanır. Örneğin alacak hakkı, ortaklık hakkı, mülkiyet hakkı, sınırlı ayni haklar, marka, patent hakları, telif hakkı,
kişilik haklar.

Yorum Bırakın