Genel Türkçe Kelimeler

Halk Ne Demek?

Bazı kaynaklarca belli bir ülkede yaşayan, aynı ırka sahip olan ve aynı dili konuşarak ortak bir tarihe sahip olan insan topluluklarının oluşturduğu gruba halk adı verilmektedir. Ancak halk kelimesi bu tanımının yanı sıra, farklı ırklarda olup da aynı bölge içerisinde bir araya gelmiş topluluklar için de kullanılabilmektedir. Sözlük anlamında ahali kelimesinin karşılığı olarak kullanılır. Halk kelimesi Arapça kökenli bir kelime olup, anlam bakımından geniş kapsamlı bir kelimedir. Aynı topraklar üzerinde yaşam süren farklı dil ve ırklara sahip olan insanlar için de halk kelimesi o topraklarda yaşam süren o bölgenin insanlarını ifade etmek için kullanılabilmektedir.

Ancak o bölgenin halkını kendi içerisinde de ayırmak mümkündür. Örneğin; Kafkas kökenli, Laz kökenli ya da Kürt kökenli insan toplulukları için aynı bölgede yaşamalarından dolayı Anadolu halkı ifadesi kullanılabileceği gibi, Kafkas kökenliler için Kafkas halkı, Lazlar için Laz halkı, Kürtler için Kürt halkı ifadesi kullanılabilmektedir. Halk tabiri, bir bölge ya da ülkedeki vatandaşların tümü olarak da nitelenebilmektedir. Halk kelimesi millet kelimesi ile birbirine karıştırılsa da aslında aralarındaki fark açık ve nettir. Millet, dil, gelenek, görenek ve tarih bakımından aynı kültürel öğelere sahip insan topluluklarını kapsarken, halk için aynısı söylemek mümkün değildir. Zira halkı oluşturan topluluklar için bu manevi kültür öğelerinin bulunma mecburiyeti yoktur.

Yorum Bırakın