Genel

Kamu Tüzel Kişiliği Ne Demek? Kamu Tüzel Kişiliği Nedir?

Kamu Tüzel Kişiliği Ne Demek, Kamu Tüzel Kişiliği Nedir

Devlet tarafından kanunla veya kanunun açıkça verdiği yetkiye dayanarak idari işlemle kurulan ve kamusal yetki ve ayrıcalıklardan yararlanan tüzelkişidir.Kişi ve mal topluluğu olmak üzere ikiye ayrılır.
Anayasadan kaynaklananlar : Bunlar anayasada açıkça kamu tüzelkişiliği sayılmıştır.Bu nedenle başka bir kıstasa bakmaya gerek yoktur, ayrıca yasama organı bunların tüzelkişiliğine bir yasayla son veremez :
– Devlet – İl Özel İdaresi – Belediye -Köy -Üniversiteler -TRT -Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu -Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları

Kanundan kaynaklananlar :
-YÖK -Yüksek Teknoloji Enst. –Türkiye Atom Enerji Kurumu -TÜBİTAK -SPK -RTÜK -BDDK -Kamu İhale Kurumu -Rekabet Kurumu -Savunma Sanayi Müsteşarlığı -TSE -MP İdaresi Genel Müdürlüğü -TÜBA Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü

Yorum Bırakın