Ekonomi Fransızca İsimler Siyaset

Kapitalizm Ne Demek? Kapitalizm Nedir?

Kapitalizm Ne Demek? Kapitalizm Nedir?

Fransızca kökenlidir. [isim] “capitalisme”

1. Anamalcılık.

2. Özel mülkiyetin; üretim araçlarına sahip olması ve ekonomideki piyasayı belirleyerek, mal, hizmet, arz ve talebin özel mülkiyet sahipleri tarafından yönetildiği ekonomik sistem.

Kapitalizm’in kurumsal olarak tarifi 16. ve 17. yy’lara dayansa da, İlk çağ ve Orta çağda, örneklerine rastlanabilir. Avrupa’da Feodalizm’in yıkılmasından sonra Kapitalizm egemen sistem hâline gelmiştir.

Üreticinin piyasayı da belirleyerek, işçi sınıfını yönlendirmesi her ne kadar kapitalizmin sistemine dahil olsa da, kapitalist sistem, herkese emeği kadar kazanmayı ve çok çalışanın çok kazanan olacağını vadeder.

Kapitalizm ekonomik bir sistem olmasının yanında, özellikle batılı devletlerin “siyasi politikaları” olarak günümüzde işlevselliğini göstermektedir.

Özel mülkiyete dayalı bir ekonomi biçimidir. Şu an yaşadığımız dünya kapitalist ilkelere dayalı bir ekonomik sistem üzerine kuruludur. Kapitalizm, üretim araçlarının bir zümrenin, az bir insan nüfusunun elinde bulunduğu, geride kalan büyük çoğunluğun ise onları zenginleştirmek ve kendini yeniden üretebilmek için emeğini satmak, metalaşmak zorunda olduğu bir sistemdir. Kapitalist ekonomi işçinin ürettiği artı emek (artı değer) üzerine kuruludur. İşçi, bir kapitalistin üretim araçlarıyla üretim yaparak değer ortaya çıkartır. Bunun karşılığında kendisine verilecek olan ücreti ürettikten sonra, üretim aracının sahibi için üretmeye devam eder. Bu devam etme sürecinde artı değer oluşarak kapitalistin cebine girer. Yani kapitalist sadece üretim araçlarına sahip olduğu için kolunu bile kaldırmadan işçinin ürettiği üzerinden kâr elde etmiş olur.

  • Sosyalizm; mülksüzleştirenlerin (kapitalistlerin), mülksüzleştirilmesi ve üretim araçlarının toplumsal mülkiyetini sağlayarak, herkesin yeteneğine göre bir işte çalışmasını, herkese emeğine göre bir ücret verilmesini savunan ekonomik, toplumsal sistem, ideolojidir.

Yorum Bırakın