Genel

Kesin mizan Ne demek? Kesin mizan Nedir?

Kesin mizan: Her dönem sonunda çıkarılan son mizandır. Bu mizanda kalanlar, işletmenin fiili durumunu gösteren tutarlarıdır. Bu

mizandan hareketle işletmenin finansal tabloları düzenlenir.

Yorum Bırakın