Pazarlama

Marka Ne demek? Marka Nedir?

Marka Ne demektir? Marka Nedir?

Marka;

Bir satıcının (ya da bir grup satıcının) ürün ya da hizmetlerini rakiplerinizinkinden ayıran isim, terim, işaret, sembol, tasarım, dizayn ya da bunların bileşimine marka denir.

Markanın Sunduğu Yararlar;

  1. Pazarlama iletişimi harcamalarında yüksek etkinlik sağlar.
  2. Yeni pazarlara girmenin düşük maliyetle ve kolay yapılabilmesi mümkün olur.
  3.  İşletmenin dağıtım kanalında etkinlik artırımı sağlar.
  4. Daha yüksek pazarlık gücü verir.
  5.  Yönetsel kargaşa azalır.
  6. Daha yüksek fiyatlama ve fiyat rekabetinden korunma imkanı sunar.
  7. Daha yüksek satış miktarı ve pazar payı sağlar.
  8.  Şema imajının güçlenmesini sağlar.

Markaların tüketicilere sundukları yararlar ise; Satın alma kararında tüketiciye kolaylık sağlarlar. Çok sevilir ve bilinirler. Güçlü görünür kimlikleri’ vardır. Tüketicinin benliğini zenginleştirirler.

Arkaları da güçlüdür. Markadan memnun olunmadığında çözüm aranabilir.

Pazarlarında geleneksel bir güce, yılların deneyimine sahiptirler. £ Markalar kaliteye önem verirler.

Geniş ürün hatları vardır, neye ihtiyaç olsa akla gelirler.

Sürekli iyileştirilirler, daha yeni daha iyi olurlar.

Yerel, Bölgesel, Ulusal ve Küresel Markalar;

Yerel markalar;

Yerel markalar ülkenin bir bölgesindeki tüketicilere hitap ederler. Bunlara yöre markası denildiği olur.

Ulusal markalar;

Ulusal markalar, yerel markalardan daha geniş alana ulaşırlar. Genelde ulusal medyada tanıtımları yapılır.

Bölgesel markalar;

Bölgesel markalar ise bir ülkenin bulunduğu bölgede tüketicisine ulaşır.

Orta Doğu, Güney Amerika, Kafkas Bölgesi gibi belli bir uluslararası bölgede tüketiciye aynı marka kimliği ile ulaşan markalar bölgesel markalardır.

Yorum Bırakın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copyright © 2016. Created by Ne Demek