Genel Türkçe Kelimeler

Okumak Ne Demek?

Herhangi bir nesne üzerine aktarılmış yazı ve metinleri sese çevirme eylemine okumak denilmektedir. Bu eylem kimi zaman sese çevrilmeden de yapılabilmektedir. Tamamen göz teması ile de okumak eylemi gerçekleştirilebilmektedir. Bu anlamının yanı sıra okumak, yaşamımız için gerekli bilgilere düzen ve disiplin içerisinde ulaşabilmek ve de gelecekte meslek edinmek adına eğitim ve öğretim kurumlarınca sağlanan sosyal bir etkinliktir.

Aynı zamanda okumak kelimesi bir şeyi yapmak, yerine getirmek gibi mecaz anlamları ile de kullanılabilmektedir. Örneğin, ‘bildiğini okumak’ deyiminde geçen bu sözcük kendine göre doğru olduğuna inandığını yapmak anlamını taşımaktadır. Genel olarak okumak eylemi, ufku genişletip, birçok konuda bilgi sahibi olabilmek için oldukça önemlidir. Bu eylem, bireylerde fikir sahibi olmayı sağlayacağı gibi, zekayı geliştirip yaratıcılığı arttırmada da önemli bir rol oynamaktadır. Aynı zamanda oldukça zevkli ve insana mutluluk veren, ruhunu okşayan bir durumdur.

Herhangi bir kitap ya da dergiyi okumak, şiir, hikaye, roman, makale okumak, yaratıcı zekanın gelişmesine yarar sağlamakla birlikte, yaşama dair ipuçlarını da bu zevkli eylem ile keşfetmeyi sağlamaktadır. Okumak, öğrenmenin vazgeçilmez unsurlarından yalnızca birisidir. Kişisel gelişime büyük bir katkı sağlayan bu eylem, hayal dünyasını geliştirmekle kalmayıp, merakı gidermek için de etkili bir yöntemdir. Okuma alışkanlığı, kişinin kelime dağarcığını arttırdığı gibi bilgi depolaması için de oldukça önemli bir konuma sahiptir. Kitap okumak öğrenmenin en kolay ve zevkli yollarından birisidir.

Yorum Bırakın