Siyaset Siyasi Rejimler

Siyonizm Ne Demek?

Siyonizm, uluslar arası bir Yahudi siyasi hareketidir. Amacı, Filistin’de yeni bir Yahudi devletinin kurulmasıdır.

Siyonizm akımı, Tevratta da bu toprakların “Kutsal İsrail Toprağı” adıyla geçmesi ve “İkinci Tapınak Döneminden” beri Yahudiler arasında tarihi bağlar bulunmasından dolayı doğmuştur.

Siyonizm hareketi, gazeteci yazar Theodor Herzl‘in on dokuzuncu yüzyıl sonlarında yayınladığı Der Judenstaat(Yahudi Devleti) adlı eserinden sonra resmen kurulmuştur.

Yahudilerin bu topraklara göç etmesini teşvik eden hareket şimdiki İsrail devletini kurmayı 1948 yılında başarmıştır.

Bütün siyonistler “İsrail Toprağı”nı, anavatanları olarak kabul ederler.

Siyonizm kelimesi, Kudüs’teki Siyon Dağı’ndan gelmektedir. Tevrattaki ayetlerin çoğunda da Yahudilerden “Siyon Halkı” olarak bahsedilir.

Yorum Bırakın