Genel Türkçe Kelimeler

Sorun Ne Demek?

Sorun insanda sıkıntıya neden olan, kişiyi düşünceye veren bir çözüm oluşturup sonuca varılması gereken durum ya da problemdir. Bazı durumlarda bu kelime, mesele olarak da kullanılabilmektedir. Ancak mesele kelimesi her zaman sorun anlamına gelmeyebilir. Bu kelimenin eş anlamlısı olarak problem sözcüğünü kullanmak daha doğru olur.

Önemli olan bir takım durumların kişi tarafından vesvese edilmesi ile oluşan sorun, yaratıcı zeka ile çözümlenebilmektedir. Sorun kelimesi herhangi bir arıza ya da aksaklığı ifade etmek için de kullanılabilmektedir.

Bu sözcüğün karşıt anlamlısı çözüm sözcüğüdür. Bir takım bedensel ya da duygusal rahatsızlıklar da sorun olarak görülebilir. Örneğin, kişi gaz problemi yaşıyor ise bu durum gaz sorunu olarak ifade edilebilir ya da herhangi bir nedene bağlı olarak duygusal bir çöküntü söz konusu ise, bu da psikolojik sorun olarak tabir edilebilmektedir.

Sorun kelimesinin her alanda kullanılabilmesi mümkündür. Siyasi sorunlar, maddi sorunlar, manevi sorunlar, kıyafet sorunu, iletişim sorunu, uyku sorunu, odaklanma sorunu, kepek sorunu gibi. Bu konuya yönelik birçok örnek gösterilebilir.

Genel anlamda kendimize problem ettiğimiz ya da çevre için problem teşkil eden olay, düşünce ya da durumlar sorun olarak adlandırılabilmektedir. Her sorunun bir çözümü mutlaka vardır. Kişi asla karamsarlığa kapılmamalı ve çözüm odaklı hareket ederek metanetli ve soğukkanlı bir tavır sergilemelidir.

Sorun teşkil eden her durum için sonuca daha kolay varabilmek adına, mevcut problemi tanımak ve onu anlamak gerekir. Kişi ailesiyle, sosyal çevresiyle, işverenleri ve çalışanları ile bir takım problemler yaşayabilir. Bunun yanı sıra, bir ülkeyi ya da tüm dünyayı ilgilendiren yaşanmış ya da yaşanması olası olaylar da sorun olarak nitelenebilmektedir.

Yorum Bırakın