Genel

Sosyal devlet Ne demek? Sosyal devlet Nedir?

Sosyal devlet: Sosyal devlet, bireylerin insan onuruna yaraşır bir hayat seviyesine sahip olmaları için, eğitim, sağlık, sosyal
güvenlik gibi konularda devletin piyasa koşullarından bağımsız veya piyasa koşullarına müdahale ederek sosyal ve ekonomik
alanda görevler yüklenen devlettir.

Yorum Bırakın