Genel

Sosyal ve Ekonomik Kamu Hakkı Nedir?

Kişinin toplum hayatı içindeki sosyal ve ekonomik faaliyetleri ile ilgili olan; bireylere Devlet’ten olumlu bir davranış, bir hizmet, bir yardım isteme imkânını tanıyan
haklardır. Bu haklara örnek olarak “ailenin korunması ve çocuk hakları” “eğitim ve öğretim hakkı vb.
*Bu haklara “ isteme hakları (pozitif statü hakları) ” da denir.

Yorum Bırakın